Skip to content

?ада?алау т?ртібінде істі ?ара?ан кезде сот ал?асы ?абылдайтын акт

Скачать ?ада?алау т?ртібінде істі ?ара?ан кезде сот ал?асы ?абылдайтын акт rtf

Хазірет Әбу Бәкір біреуге жауапкершілігі мол істі жүктеген кезде, сол адамның қабілетіне қарап лайықтыларын қапысыз таңдап тағайындай алатын кемеңгер басшы еді. Егер жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша бұзылған сот актісі толық немесе ішінара орындалса, ал істі жаңадан қараған кезде басқа шешім шығарылса, онда сот АІЖК, баптарына сәйкес, шешімді бұрып атқару туралы мәселені шешуге міндетті.

Жо?ар?ы Сотты??ада?алау сот ал?асы?с бойынша тараптарды? Ал?алы орган?абылдайтын шешімдерді? Мына ушул (кайра жараткан) кезде ар бир инсан бул дүйнөдө жасаган амалдарына эсеп-китеп берет.

Бастап ы кезде «А жол» газеті данамен шы ып, ал айлы жа-зылу ба асы 70 тиын болды.

Бастап ы кезде «А жол» газеті данамен шы ып, ал айлы жа-зылу ба асы 70 тиын болды. Алайда ышла тар мен ауыл т р ындары-ны сауатсызды ынан газетке жазылу барысы т мендеп, басылымны шы уын ауырлатты. Сонды тан губком мен губатком газетті ескі а-рыздарын жабу а аражат іздестіруге м жб р болды [48].  Сондай-а «ызыл аза -стан» журналыны ай сайын шы уын ада алау ж не мазм нын жас ар-ту ажет деп табылды [55].

Күзетпен ұстаудағы сотталушы сот отырысына келуден бас тартқан кезде сот істі қорғаушының міндетті түрде қатысуымен ол болмағанда қарауға құқылы.

Бір ескере кететін жайт, мынадай ерекше жағдайларда, сотталушы болмағанда істі талқылауға жібере алады: егер сотталушы ауырлығы шағын қылмыс жасағаны үшін істі оның қатысуынсыз қарау туралы өтініш берсе, сотталушы Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болса немесе сотқа келуден бас тартқан жағдайларда ғана жол беріледі.

Бірақ өтінген ал мен өтінішін қабылдамадым. Қабылдамаған себебім, қолымнан келеген істі қалай істеймін ертен баламнын бетінен суйем.Ертенгі күнімді ойлап жасай алмады да жасамаймын.

Reply this comment. Miko 15 Август, ,   5 минуттык лаззат аламын деп АДАМ ОЛТИРГЕН КУНАНЫ МОЙЫНЫНЫЗГА АРКАЛАМАЙЫК МУСЫЛМАН АГАЙЫНДАР. Сиздерди аллах кеширсин жане мениде кеширсин осы макаланы окыганым ушин. Reply this comment. Егер жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша бұзылған сот актісі толық немесе ішінара орындалса, ал істі жаңадан қараған кезде басқа шешім шығарылса, онда сот АІЖК , , баптарына сәйкес, шешімді бұрып атқару туралы мәселені шешуге міндетті.

Осы нормативтік қаулыны қабылдауға байланысты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының "Соттардың азаматтық іс жүргізу заңнамасының кейбір нормаларын қолдануы туралы" жылғы 20 наурыздағы N 2 нормативтік қаулысының 36, 37, 38 және тармақтарының күші жойылды деп танылсын. Саба?ты? ма?саты: 1. О?ушыларды Атадан?ал?ан асыл м?ра б?лімендегі ертегілер.

туралы ж?не а??ау арыстан ертегісімен таныстыру. Ертегіні м?нерлеп.  I.?йымдастыру кезе?і: а) о?ушылармен с?лемдесу?) дайынды?ын?ада?алау б) Психологиялы? дайынды? III. Жа?а саба??а дайынды? кезе?і: 1) С?ра?тар?а жауап алу. - Атадан?ал?ан асыл м?ра дегенді?алай т?сінесі?? IV. Ма?сат?ою. Б?гінгі саба?ты? ма?саты– Атадан?ал?ан асыл м?ра б?ліміндегі ертегі?лемімен танысу.

V. Жа?а материалды т?сіндіру кезе?і: 1. М??алімні? т?сіндірмесі.  Бір а? бар?айраты к?п, бол?ан к?шті, Басынан?ткізеді?рбір істі. (Арыстан).?р т?рлі, орта бойлы,?зын??ла?.

Іс жүргізу қайта басталған кезде сот іске қатысушы адамдарға азаматтық сот ісін жүргізудің жалпы ережелœері бойынша хабарлайды (ҚР АІЖКнің бабы). Бірінші инстанция сотында азаматтық іс бойынша іс жүргізуді сот шешімін қабылдамай аяқтауы мүмкін.  • өзінің мүддесіне сай іс қозғалған адам мәлімделген талапты қолдамауы (ҚР АІЖК-і бабының 8 бөлігі); • талап арызды қайтарып алу туралы өтініш берілсе, ал жауапкер істі мәні бойынша қарауды талап етпеуі жатады (ҚР АІЖКі бабының 9белігі).

Талап қоюшының не жауапкердің өтінімімен сот арызды қараусыз қалдыру жөніндегі өз ұйғарымының күшін жояды, егер тараптар өздерінің сот отырысында болмауының дәлелді себептерін растайтын дәлелдемелœер ұсынса.

Қадыр ағамыз айтқандай, жиған-терген дүниесін шашу үшін жинайтын қазекемнің бұл әдетіне әзірге тоқтам сала алмайтын түріміз бар.

Той жасаса да, өлікті қайтпас сапарға аттандырып салса да, бір-бірімен бәсекеге түскенді қалайды. Т?ркістан?алалы? соты?ырым?анды безгегіне?атысты д?рігерлерді??стінен?оз?ал?ан?ылмысты? істі?арауды бастады. ШЫМКЕНТ. А?панны?  Шора Бостанов, санитарлы?-эпидемиологиялы??ада?алау департаментіні?

б?лім басты?ы Эпиданамнезінде еш?андай кене ша??аны немесе кенені?стінен ал?аны, сырт?а шы?ып мал ба??аны, ш?п шап?ан жа?дайы болма?ан.Оны?азір аны?тау?стіндеміз.?ани?алмаханов.?ырым-?анды безгегін ж??тырды деген к?дікпен та?ы бір бала Т?ркістан?аласы   ?ара?анды облысында осыдан 5 ай б?рын жо?ал?ан екі баланы? денесі т ?АРА?АНДЫ. С?уірді?.

fb2, doc, PDF, djvu