Skip to content

Акт комплексної ревізії виробничо-фінансової діяльності

Скачать акт комплексної ревізії виробничо-фінансової діяльності EPUB

Реалізація матеріалів ревізії. Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер виробничо-фінансової, що ревізувався.

Складання основного акта ревізійної перевірки. Якщо встановлено значні порушення в виробничій і фінансовій діяльності підприємства, то на винних осіб покладаються адміністративні стягнення або матеріали передаються акт правоохоронних органів.

Об’єкти контролю за цим планом-графіком повинні бути ревізії між членами ревізійної бригади відповідно до їх професіональних знань, обсягу роботи і граничних строків діяльності виконання, виходячи комплексної встановленого часу для проведення комплексної р.

Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Результати ревізії оформляють актом.

Оформлення результатів ревізії – найважливіший етап ревізійної роботи. Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають.

Акт ревíзії — офіційний документ, яким оформляються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Відображає достовірні документально підтверджені дані, які характеризують виробничу і господарсько-фінансову діяльність об’єкта, що ревізується, законність і економічну ефективність матеріальних, трудових і грошових витрат. Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався.

На основі акту приймається. Для того, щоб програма комплексної ревізії була економічно обґрунтована і виконана в повному обсязі, у строк, призначений наказом про призначення ревізії, керівник ревізійної бригади складає план-графік проведення комплексної ревізії діяльності підприємства (табл.

), який узгоджується з керівником відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби. Об’єкти контролю за цим планом-графіком повинні бути розподілені між членами ревізійної бригади відповідно до їх професіональних знань, обсягу роботи і граничних строків її виконання, виходячи із встановленого часу для проведення комплексної р. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ "ТВК" за період з р.

по р. Пояснення. до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності.  - Ревізія фінансово-господарській діяльності ОСББ "ТВК" не проводилася з по роки, коли Головою Правління була Тугай А.С., а Головою ревізійної комісії був Головненко С.М.

27 лютого року на Загальних зборах членів ОСББ «ТВК – », було обрано нове Правління і Ревізійною комісією на чолі Головненка С.М. була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ «ТВК – » за 4 роки.  8.Загальні збори доцільно організовувати після граничних термінів подання річної фінансової, податкової та іншої звітності.

На Студопедии вы можете прочитать про: Ревізії фінансової господарської діяльності ГП «Світанок». Подробнее.

fb2, PDF, rtf, djvu