Skip to content

Акт прийняття-передачі основних засобів зразок

Скачать акт прийняття-передачі основних засобів зразок doc

раздел Акти / Акты. 1) Засобів форма N Прийняття-передачі (бюджет) Акт прийняття-передачі основних засобів. Інформація про основні засоби вноситься до основних із зазначенням назви основних, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) вартості, року зразок (побудови), акт паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей.

Первинні документи з обліку основних засобів повинні забезпечити  — 232 постановление минздрава об'єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства; — передача об'єктів основних засобів зі складу в експлуатацію; — засобів переміщення об'єктів основних засобів з одного підрозділу підприємства в інший.

Типовые документы, Документ: Акт прийняття-передачі основних засобів (типова форма № ). Акт прийняття-передачі основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання зразок передачі основних засобів, крім безоплатної передачі основних засобів, які акт об’єктами права державної та  основних засобів покупцю у разі їх відчуження.

Работа по теме: копспОО. Глава: Організація обліку руху основних засобів. ВУЗ: НУГНСУ. Акт приймання-передачі для: виконання робіт, надання послуг основних засобів передачі державного чи комунального майна. Типова форма N ОЗ-1 (бюджет). Акт прийняття-передачі основних засобів.

Застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об'єкт основних засобів, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу.

Для прийняття об'єктів основних засобів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Акт приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ-1) використовують в цілях: 1) оформлення зарахування в основні засоби певних об’єктів, обліку вводу останніх до експлуатації (за виключенням введення об’єктів у дію, яке має оформлятися за особливим порядком); 2) оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху в інший, передачі основних засобів зі складу в експлуатацію; 3) виключення зі складу основних засобів під час передачі іншому підприємству.  Зазначають також місцезнаходження об’єкта в момент прийняття.

Дають коротку характеристику об’єкта, роблять запис про відповідність чи невідповідність технічним умовам, потребу доробки. Натисніть "мишкою", щоб завантажити приклад заповнення в PDF-форматі. Попередній перегляд: Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки: Учет основных средств / Облік основних засобів.

Группы основных средств / Групи основних засобів. Амортизация основных средств / Амортизація основних засобів. Ремонт основных средств / Ремонт основних засобів. Переоценка основных средств / Переоцінка основних засобів. Продажа основных средств / Продаж основних засобів. Приобретение основных средств / Придбання основних засобів. Ликвидация основных средств / Ліквідація основних засобі. Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів. Акт списання основних засобів (часткової ліквідації). Акт списання групи основних засобів.

Акт списання транспортних засобів. Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду. Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів. Інвентарна картка групового обліку основних засобів.

Інвентарна картка групового обліку основних засобів. Інвентарна картка обліку тварин і багат. Шаблоны типовых документов, база документов.  Типовые документы, Документ: Акт прийняття-передачі основних засобів (типова форма № ). Акт прийняття-передачі основних засобів (типова форма № ). раздел Акти / Акты. Оцените документ. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма №ОЗ-1). ×.

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання?  У разі передачі в оренду або відчуження нерухомого майна разом із стаціонарним джерелом забруднення в середині звітного періоду поточного року платник складає та подає повідомлення №ОПП. Великий платник має відокремлений підрозділ: як вставати на облік.

doc, doc, djvu, PDF