Skip to content

Закон підзаконний нормативно правовий акт

Скачать закон підзаконний нормативно правовий акт rtf

Підзаконний нормативний акт. Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами  Отже, в Конституції України порядок набрання чинності нормативними актами викладено лише в загальних рисах. Підзаконні нормативно акти приймають державні органи, ці акти обов'язково повинні відповідати законам і забезпечувати їх виконання.

Для їх урегулювання існують підзаконні підзаконний акти. Це акт акт, що регламентує найважливіші сфери життєдіяльності суспільства і має вищу закон силу, тобто інші правовий. Наведіть приклади різних видів підзаконних нормативно-правових актів. Підзаконні нормативно-правові акти.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. В Україні підзаконними (за ієрархією) нормативно-правовими актами є наступні: а) укази і розпорядження Президента України (ст.

Конституції України): набувають чинності через 10 днів після їх офіційного обнародування, якщо інше не визначено самими указами і розпорядженнями, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні; б) акти (постанови) Верховної Ради України нормативного характеру: набувають чинності через 10 днів після їх офіційного обнародування, якщо інше не визначе.

Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) — нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм.

Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, детальнішого і конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах. Работа по теме: Теорія держави і права(КОНСПЕКТ).

Глава: Співвідношення законів та підзаконних нормативно-правових актів.. ВУЗ: ЧГИЭУ. Підзаконний нормативно-правовий акт –це нормативний акт правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання. Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази і розпорядження Президента; Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Постанови ВР)  - локальні акти регламентують діяльність конкретних підприємств, установ і організацій.

(Нормативні накази, розпорядження та інструкції адміністрації державних підприємств, установ, організацій). Закони й інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Система права та система законодавства. Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом. Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового. ЗМІСТВСТУПЗакон та його видиПідзаконні нормативно-правові актиЮридичні властивості нормативно-правових актівВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Закон — документ, нормативний акт, який має вищу юридичну силу, приймається законодавчим органом держави в особливому порядку.

Спробуємо визначити його ознаки.  Для їх урегулювання існують підзаконні нормативно-правові акти. У нашій державі до них відносять Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, рішення органів місцевого самоврядування — сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, акти місцевих органів державної виконавчої влади — розпорядження районних та обласних державних адміністрацій. Підзаконні нормативно-правові акти приймають державні органи, ці акти обов'язково повинні відповідати законам і забезпечувати їх виконання.

rtf, fb2, EPUB, rtf